แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/02/2019 
 
 

    HOME > news > LOGISTICS STRETAGY
     
 news Categories

 SIMINAR  |  ART AND CULTURE OF ASEAN  |  STATE ENTERPRISES  |  ALLIANCE NEWS  |  BUSINESS MATCHING  |  LOGISTICS LOCAL  |  LOGISTICS EDUCATION  |  LOGISTICS STRETAGY  |  CEO VISION  |  LOGISTICS INTERNATIONAL   |  LOGISTICS MOVEMENT  |  TOOLS LOGISTICS MANAGEMENT  |  ASEAN CULTURE & TRAVEL  |  LOGISTICS KNOWLEDGE  |  GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS 
 
 LOGISTICS STRETAGY  
   
Thailand Industry 4.0
18 May 18 , LOGISTICS STRETAGY

Industry 4.0 เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 (Smart Industry + Smart City +Smart People) แม้ว่าการผลิตจะเข้ายุค 4.0 แล้วก็ตาม อุตสาหกรรมยังต้องหาแนวทางวิธีต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction) เพื่อการแข่ง...

   
โครงพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาโลจิสติกส์
08 Feb 18 , LOGISTICS STRETAGY

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)ภายใต้โครงการส่งอาจารย์สาขาโลจิสติก...

   
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
04 May 17 , LOGISTICS STRETAGY

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"เดินหน้าเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ...

   
คนโลจิสติกส์ 4.0
14 Mar 17 , LOGISTICS STRETAGY

      ตามกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน ในส่วนของการพัฒนาและขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจใช้แนวคิด Thail...

   
ท่าเรือยูนิไทย พร้อมขับเคลื่อนการให้บริการ สู่ยุคติจิตอล
06 Apr 16 , LOGISTICS STRETAGY

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท และสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ย่อมทำให้กระบวนการทางธุรกิจ มีความสะ...


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
Asia Cold Chain Show 2018 29 Nov 18
the one is muay thai 17 Nov 18
BUS & TRUCK ’18 เตรียมเปิดเวทีประชันรถเพื่อการพาณิชย์ 1-3 พฤศจิกายนนี้ บัสจีนจ่อแสดงเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์อีกเพียบ 30 Oct 18
เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Asean Logistics & Warehouse 2018 และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018  11 Oct 18
Asia Cold Chain Show 27 Sep 18
“เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม” 26 Sep 18
Gig Economy อนาคตอาชีพเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ไกลเกินไป…ในยุค Thailand 4.0 26 Sep 18
งานเดียวเพื่ออุตสาหกรรมเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซ Last Mile ASEAN 22 Sep 18
บริษัท ฮอทดั๊ก จำกัด. 21 Sep 18
MUAY BORAN (WHAT IS MUAY BORAN) 20 Sep 18