แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/03/2019 
 
 

    HOME > news > GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS > “เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม”
     
“เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม”
26 Sep 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

  “เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม”  

เริ่มต้น เที่ยวเวียดนาม กันที่เมืองหลวง ฮานอย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ฮานอยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปี ในอดีต เมืองฮานอยได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย จะเห็นได้ว่าในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลสวยสะกด พร้อมกับตึกรามบ้านช่องในสไตล์เก่าแก่คลาสสิกไม่แพ้กัน เป็นเมืองหลวงที่มีสไตล์ ท่องเที่ยว ถ่ายรูปไม่มีเบื่อเลย ค่ะ และไฮไลท์อีก 1 อย่างในเวียดนามเหนือ อีกแห่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสุดๆ ก็คือที่ ฮาลองเบย์ หรือ อ่าวฮาลอง ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูนสูงตระหง่านตั้งเรียงรายสลับกับเกาะแก่งเล็กๆ ท่ามกลางน้ำทะเลสีมรกตของอ่าวตังเกี๋ย ซึ่งอ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโก เนื่องจากมีสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายที่นี่ ทั้งเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ ที่โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเลกระจายอยู่ทั่วอ่าว ซึ่งภายในเกาะก็ดารดาษไปด้วยอุโมงค์ลมที่โดนเกลียวคลื่นกัดเซาะจนกลายเป็นความงดงามอันน่าประหลาดใจ ฮาลองเบย์จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนที่นี่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนสิงหาคม และเดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว จะสามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าได้อย่างชัดเจนที่สุด บรรยากาศโรแมนติกมากๆ นอกจากนี้เวียดนามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ไปติดตามชมกันเลย ค่ะ


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 SIMINAR  |  ART AND CULTURE OF ASEAN  |  STATE ENTERPRISES  |  ALLIANCE NEWS  |  BUSINESS MATCHING  |  LOGISTICS LOCAL  |  LOGISTICS EDUCATION  |  LOGISTICS STRETAGY  |  CEO VISION  |  LOGISTICS INTERNATIONAL   |  LOGISTICS MOVEMENT  |  TOOLS LOGISTICS MANAGEMENT  |  ASEAN CULTURE & TRAVEL  |  LOGISTICS KNOWLEDGE  |  GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS 
 
 GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS page : 1 | 2 | 3 |  
   
“เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม”
26 Sep 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

เริ่มต้น เที่ยวเวียดนาม กันที่เมืองหลวง ฮานอย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ฮานอยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปี ในอดีต เมืองฮานอยได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย จะเห็นได้ว่าในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลสวยส...

   
โครงการ รับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
13 Sep 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมศุลกากร จัด โครงการ รับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว  เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการชำระค่าภาษีอากรในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาผ่อนผันการปรับและไม่ต้องดำเนินพิธีการตามด่านศุลกากรต่างๆที่นำเข้า สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต...

   
ระบบ ERP สามารถลดต้นทุนผลิตได้อย่างไร
21 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ERP ซึ่งเป็นระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจโดยรวมขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีแบบ Computer on-line จะทำให้การให้คำ-ปรึกษาเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการสถานประกอบการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการบร...

   
กลับมาอีกครั้งกับงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2018 งานแสดงเครื่องสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเซีย
14 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กว่า 25 ปี ของการจัดงาน โพรแพ็ค เอเซีย นับเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ โดยในปี 2561 ประตูบานนี้ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อต้อนรับ 1800 บริษัท...

   
อนุสัญญาภาษีซ้อน กับการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ
11 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ปัจจุบันในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคของธุรกิจไร้พรมแดน มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกิจการโลจิสติกส์ จึงเกิดเขตการค้าเสรีต่างๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะ AEC ที่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ย่อมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศอย่างไ...

   
สรรพากรเตรียมเก็บภาษี e-business
10 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมสรรพากรเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่……) พ.ศ……… เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( e-business ) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาขอ...

   
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
07 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยโดยนายวันมูหะหมัด นอร์มะทา รัฐ...

   
“Pre-Arrival Processing” มิติใหม่ในการผ่านพิธีการศุลกากร
05 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของ WTO โดยหนึ่งในพันธกรณีที่มีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน คือ พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทา...

   
การพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
07 Feb 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

จากการที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดทำดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการดำเนินการที่ง่าย ระยะเวลาในการดำเนินการที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ และกฎระเบียบที่เอื้อต่...

   
สกุลเงินดิจิตอล ใกล้หรือไกล...ความจริง ที่ต้องรับหรือต้านกระแส ตอนที่ 1 (Blockchain)
04 Dec 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้อ่านที่ติดตามบทความเรื่อง Startup ที่ยังค้างอยู่ ฉบับนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะคร้าบ เนื่องจากคำว่า “Fintech” และมีอีกสองคำที่ต้องกล่าวถึงและเป็นกระแสคือ “Blockchain” และ “ฺBitcoin” กำลังเป็นกระแสที...

   
HS Check
27 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

HS Check เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถพกพาไปใช้งานได้ในทุกที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลสินค้านำเข้า เพื่อใช้ในการปฏิบั...

   
การปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
27 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมศุลกากรได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๒     ให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗ 

...
   
TILOG-LOGISTIX 2017
23 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

     TILOG-LOGISTIX 2017 ปิดฉากลงอย่างสวยงาม การต้อนรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าและส่งออก Start-up และนักอุตสาหกรรม กว่า 7,525 รายจากทุกวงการในภูมิภาคอาเซียน +6 เพื่อหารือธุรกิจ สังเกตความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรม ตลอดจ...

   
START UP 2017 ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เราควรเกาะ (ธุรกิจ) ดีมั๊ย
15 May 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

      เมื่อฉบับที่แล้ว เราก็ได้ทราบถึงความหมาย Startup และ SMEs ตลอดจนเครื่องมือที่ Startup ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (ก้าวกระโดด) และสร้างมูลค่าได้อย่างมากมาย ฉบับนี้ เราจะมา...

   
ด่านศุลกากรเชียงของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
09 May 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

        ด่านศุลกากรเชียงของ ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๑ โดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๑ โดยมีฐานะเป็น...


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
Asia Cold Chain Show 2018 29 Nov 18
the one is muay thai 17 Nov 18
BUS & TRUCK ’18 เตรียมเปิดเวทีประชันรถเพื่อการพาณิชย์ 1-3 พฤศจิกายนนี้ บัสจีนจ่อแสดงเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์อีกเพียบ 30 Oct 18
เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Asean Logistics & Warehouse 2018 และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018  11 Oct 18
Asia Cold Chain Show 27 Sep 18
“เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม” 26 Sep 18
Gig Economy อนาคตอาชีพเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ไกลเกินไป…ในยุค Thailand 4.0 26 Sep 18
งานเดียวเพื่ออุตสาหกรรมเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซ Last Mile ASEAN 22 Sep 18
บริษัท ฮอทดั๊ก จำกัด. 21 Sep 18
MUAY BORAN (WHAT IS MUAY BORAN) 20 Sep 18