แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/02/2019 
 
 

    HOME > calendar > Seminar
     
 calendar Categories

 Seminar  |  Trade Fair 
 
 Seminar  
สัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในหัวข้อเรื่อง “Logistics on the move: กลยุทธ์โลจิสติกส์ไทยสู่ยุคดิจิทัล
   
30 May 17 , Seminar
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) งานพัฒนาโครงการพิเศษ ร่วมกับ คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โครงการสัมมนา "ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว นครพนม-คำม่วน : ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3
   
11 Feb 16 , Seminar
โครงการสัมมนา "ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว นครพนม-คำม่วน : ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม (รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น)
ขอเชิญสถานประกอบการ สมัครเข้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ปี 2559
   
01 Jan 16 , Seminar
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญสถานประกอบการที่สนใจในการพัฒนาองค์กรในด้านโลจิสติสก์และชัพพลายเชน สมัครเข้าร่วมโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในงานด้านโลจิสติกส์ปี 2559 คำอธิบายขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการของสำนักโลจิสติกส์ 1. ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการของสำนักโลจิสติกส์ โดยดำเนินการได้จากหลายช่องทางได้แก่ 1.1 ติดต่อขอรับใบสมัครที่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร02 2023727, 02 2023617 โทรสาร 02 6444355 E-Mail: logistics.dpim@gmail.com / it.logistics.dpim@gmail.com 1.2 ทีมที่ปรึกษาที่รับผิดชอบงานโครงการของ สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ 1.3 ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ ที่ http://logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-online/6990-enroll2559 หรือที่ http://www.sclenroll.org/media/com_lgis/registration.pdf 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนนำไปให้ผู้บริหารของท่านเซ็นลงนาม โดยใบสมัครมีทั้งหมด 4 ส่วน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร) ได้แก่ 2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของสถานประกอบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบริหารจัดการ ของสถานประกอบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ของสถานประกอบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.4 ส่วนที่ 4 เลือกโครงการที่สนใจ จะเลือกได้ไม่เกิน 3 โครงการ โดยเลือกใส่เลข 1 – 3 ตามลำดับโครงการที่สนใจโดยให้สนใจมากที่สุดอันดับ 1 (สถานประกอบการจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกับสำนักได้เพียงปีละ 1 โครงการเท่านั้น) 3. นำใบสมัครฉบับจริงที่มีรายเซ็นผู้บริหารสูงสุดจัดส่งมาที่ สำนักโลจิสติกส์ โดยดำเนินการส่งใบสมัครทำได้ 3 วิธีได้แก่ 3.1 นำเอกสารใบสมัครมาส่งโดยตรงที่ สำนักโลจิสติกส์ 3.2 ส่งทางจดหมายลงทะเบียนมาที่ สำนักโลจิสติกส์ 3.3 ส่งที่บริษัทที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการฯ ที่สนใจสมัคร หมายเหตุ สามารถส่งเพิ่มสำเนาใบสมัครได้ทาง e-mail ที่ it.logistics.dpim@gmail.com หรือ ส่งทางโทรสารที่ สำนักโลจิสติกส์ หมายเลขโทรสาร 02-644-4355 4. เมื่อรับใบสมัครทางสำนักฯ จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-Mail และสามารถตรวจข้อมูลผลการสมัครเข้าร่วมโครงการของท่านได้ที่ http://www.sclenroll.org 5. หากท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะมีการติดต่อจากที่ปรึกษาไป หากไม่ได้รับการคัดเลือกเราจะแจ้งผลกลับให้ทราบทาง E-Mail การพิจารณาร่วมโครงการของที่ปรึกษา จะมีการพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักโลจิสติกส์ และสงวนสิทธิ์ถือการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด คำชี้แจง 1. สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการวินิจฉัยศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการต่อไป 2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุนรวมถึงจัดสรรบุคลากรเข้าเป็นคณะทำงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. การเข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกรณีเข้าซ้ำโครงการเดิมที่เคยเข้ามาแล้ว หมายเหตุ การพิจารณาผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็นการพิจารณาโดยใช้เกณท์ที่กำหนดไว้ของที่ปรึกษา โดยจะมีการนำเสนอพิจารณาให้ความเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักโลจิสติกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ และถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
กรมเจ้าท่า ร่วมกับ US COAST GUARD จะทำการตรวจติดตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ
   
30 Nov 15 , Seminar
กรมเจ้าท่า ร่วมกับ US COAST GUARD จะทำการตรวจติดตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ณ ท่าเรือกรุงเทพ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขอความร่วมมือติดบัตรและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของท่าเรือกรุงเทพโดยเคร่งครัดด้วย ขออภัยในความไม่สะดวก
สัมมนา ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วย นวัตกรรม
   
22 Nov 15 , Seminar
วิเคราะห์ Business Innovation Trend ขับเคลื่อนธุรกิจและการตลาดด้วยนวัตกรรม วางแผนด้านนวัตกรรมรองรับการเติบโตของธุรกิจ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนามีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าร่วม Business Matching & Exhibition!! 4 ครั้งทั่วประเทศ สถานที่สัมมนา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6 วันที่: 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 ติดต่อสอบถาม กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.02-574-5962 E-mail: trainning3188@gmail.com ใบสมัครออนไลน์ : http://goo.gl/forms/4cDQL09TSE ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สัมมนา Millionaire's Brain รุ่น 30
   
07 Nov 15 , Seminar
เรียนฟรี รอบสุดท้าย! คอร์สอบรมที่สอนโดยคนไทยเพื่อให้คนไทยได้รับความรู้ระดับโลก Millionare's Brain ครั้งที่ 30 โดย อ.ชาญ ตระการศิลป์ ที่เราให้คุณฟรีเต็ม ๆ แบบที่คุณคิดไม่ถึงแน่นอน ! ทำไมเราถึงอยากให้คนไทยได้เรียนสัมมนานี้กันทุกคน ? *** คุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูก คุณสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้เลย ซึ่งจะช่วยย่นระเวลาให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 5-10 ปี เลยทีเดียว *** +++ สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ +++ - อะไรที่กำลังฉุดรั้งคนทั่วไป ไม่ให้สำเร็จมากกว่านี้ในชีวิต ? - ความคิด หรือ mindset ของคนสำเร็จระดับโลก - ความเชื่อที่คุณต้องมีเพื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ - เทคนิคการ Focus ขั้นเทพที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ - วิธีการดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต - เคล็ดลับความสำเร็จของมหาเศรษฐีทุกคนบนโลกนี้ - และอื่่น ๆ อีกมากมาย
สัมมนา "ก้าวแรกสู่เงินล้าน" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   
15 Oct 15 , Seminar
เศรษฐกิจปี 2558 แย่ลงทุกวัน คนตกงาน บริษัทขาดทุน งานหายาก เงินหายากข้าวของแพงขึ้นทุกวัน ทำงานมามากกว่า 10 ปี ยังไม่มีเงินล้าน อยากเรียนรู้สัมมนา ดี ๆหายากและแพงมากในเมืองไทย *** แต่เดี่ยวก่อน! ของดีและฟรียังมีอยู่ในโลก*** กลับมาอีกครั้ง กับสัมมนาแห่งปีความรู้ระดับโลก "ก้าวแรกสู่เงินล้าน" สุดยอดสัมมนาที่คุณจะได้รับความรู้ ปิดประตูแห่งความล้มเหลว ใครอยากได้แนวทางและวิธีปฏิบัติจริงในการให้ "เงินหาเงิน" ให้กับเราไปตลอดชีวิตและวิธีในการก้าวไปสู่เงินล้าน นี่คือสัมมนาที่คุณ ห้ามพลาดเด็ดขาด!!! โดยผม อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
EXIM BANK ขอนำส่งปฏิทินข่าวงานสัมมนา "เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจไปกับ EXIM"
   
13 Oct 15 , Seminar
เชิญฟังสัมมนา หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์เพิ่มเม็ดเงินแบบติดปีก ด้วยเทคโนโลยี พบกับสุดยอดนักสร้างจุดขาย ผู้ก่อตั้ง TARAD.com คุณ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และพบกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับโลก สัมมนาวันที่ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น
งานอบรมสัมมนา การปั้นแบรนด์สร้างเงินล้าน ด้วยสื่อออนไลน์ (Branding)
   
08 Oct 15 , Seminar
ขอเชิญนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME ร่วมงานอบรมสัมมนาที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้ทำเงิน เพิ่มมูลค่า เพิ่มยอดขายให้กับเจ้าของแบรนด์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากเจ้าของกิจการ จากธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายไม่ถึง 1 ล้านบาท/ปี เติบโตจนสามารถมียอดขายมากกว่า 40 ล้านบาท/ปี อะไรคือปัจจัย และตัวช่วยสำคัญในการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้พบคำตอบได้ในงานสัมมนานี้
โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ปี 2558
   
17 Jun 15 , Seminar
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมนำเสนอวิธีการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ปี 2558 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015
   
17 Jun 15 , Seminar
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ประจำปี 2558ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ รุ่นที่ 7
   
21 May 15 , Seminar
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านโครงการ "ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์" ตั้งเป้ารับสมัคร 30 บริษัท ภายใน 30 เมษายน 2558 คาดประสบความสำเร็จตามรอยรุ่นพี

 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
Asia Cold Chain Show 2018 29 Nov 18
the one is muay thai 17 Nov 18
BUS & TRUCK ’18 เตรียมเปิดเวทีประชันรถเพื่อการพาณิชย์ 1-3 พฤศจิกายนนี้ บัสจีนจ่อแสดงเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์อีกเพียบ 30 Oct 18
เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Asean Logistics & Warehouse 2018 และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018  11 Oct 18
Asia Cold Chain Show 27 Sep 18
“เมืองต้องห้ามพลาด เมื่อเดินทางไปเยือน เวียดนาม” 26 Sep 18
Gig Economy อนาคตอาชีพเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ไกลเกินไป…ในยุค Thailand 4.0 26 Sep 18
งานเดียวเพื่ออุตสาหกรรมเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซ Last Mile ASEAN 22 Sep 18
บริษัท ฮอทดั๊ก จำกัด. 21 Sep 18
MUAY BORAN (WHAT IS MUAY BORAN) 20 Sep 18